A reptersofor.hu Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a reptersofor.hu üzemeltetője (Litus Transfer Kft., Budapest, 1173. 538.u. 26.sz. Adószáma: 25159833-2-41.) valamint a vele jogviszonyba kerülő valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságra.

Az Általános Szerződési Feltétel alapján a Reptérsofőr Magyarország teljes területén, illetve egyes EU országokban nyújtja a szolgáltatást.

A szolgáltatás csak a jelen Általános Szerződési Feltételek tudomásul vétele után vehető igénybe.

 1. A reptersofor.hu üzemeltetője, Litus Transfer Kft., Budapest, 1173. 538.u. 26.sz. Adószáma: 25159833-2-41, továbbiakban Reptérsofőr egyedi eseti megrendelések alapján a megrendelő részére jelen általános szerződési feltételek szerint személyszállítást biztosít a „4939 TEÁOR” számmal besorolt tevékenységi kör szerint.
 2. A megrendelésre a Reptérsofőr reptersofor.hu honlapján közzétett megrendelőlapon, az info@reptersofor.hu e-mail címen illetve telefonos egyeztetést követően e-mailben visszaigazolt módon kerülhet sor. Az ilyen formában leadott megrendelések akkor kerülnek elfogadásra, mikor azt a Reptérsofőr e-mailben visszaigazolja, mely visszaigazolást a reptérsofőr elfogadottnak tekinti amennyiben azt a visszaigazolás megküldését követő 2 órán belül, vagy az indulást megelőző 24 órán belül a megrendelő nem kifogásolja, törlését, módosítását nem kéri.
 3. A reptersofor.hu, mint Szolgáltatást közvetítő, a megrendelő részére garantálja, hogy az interneten a 2. pontban nevezett címen található megrendelő felületen, vagy a fenti e-mail címen elektronikus levélben vagy telefonon (+36-20/211-8325) leadott és a pontos kért adatok megadását követően a Reptérsofőr által e-mail-en visszaigazolt megrendelése az abban foglaltak szerint kerül teljesítésre az abban feltüntetett áron. A megrendelést a Reptérsofőr abban az esetben tudja bizonyosan felvenni és visszaigazolni amennyiben a rendelés leadása és az utas felvétel időpontja előtt legalább 24 órával történik. Módosításra, törlésre az indulás kezdeteként megjelölt időpontot megelőző 24 órával, de legkésőbb a visszaigazolást követő 2 órával kerülhet sor amennyiben a visszaigazolás vagy a megrendelő a 24 órás időkereten belül került kiküldésre.
 4. A Megrendelő és a Reptérsofőr közt telefonon zajló beszélgetéseket a Reptérsofőr belső használatra rögzítheti, az internetes felületen illetve e-mail-ben a Megrendelő által megadott személyes szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó valamint bankkártya adatokat rendszerében eltárolja, azokat kizárólag a Megrendelés teljesítése érdekében annak során felhasználja, mely adatokat harmadik félnek nem továbbítja. A megrendelés leadásával ezt a megrendelő tudomásul veszi és ehhez hozzá járul. Amennyiben a megadott információk hibásak vagy hiányosak, abban az esetben reklamációt nem áll módunkban elfogadni, a Reptérsofőr az ebből származó károkért felelősséggel nem tartozik, a Megrendelő a tévesen megadott információkból a reptérsofőrnek okozott kár megtérítése címén a szolgáltatási díj 50%-nak megfelelő Forint kiszállási díjat köteles megfizetni. Amennyiben visszautat a sofőrjeinknél rendelik meg a megjelölt időpontok rögzítését csak visszaigazolásunkat követően tudjuk garantálni, mivel a sofőrök nem látnak bele a rögzítési rendszerbe.
 5. A Reptérsofőr díjait a Reptérsofőr honlapján (reptersofor.hu díjak) közzétett árlista tartalmazza, mely árak visszavonásig érvényesek. Ugyanakkor az eseti Megrendelés egyes egyedi paraméterei esetenként az árat befolyásolhatják így a visszaigazolásakor a Reptérsofőr feltűnteti a szolgáltatás teljes árát és a fizetés módját is, mely az adott megrendelésre vonatkozik és annak minden költségét magában foglalja. A szolgáltató a megrendelt időpontra biztosítja a műszakilag kifogástalan állapotban lévő gépjárművét, de az esetlegesen felmerülő műszaki hibák esetén, Budapesten belül maximum egy órán belül csere autó biztosítását garantálja a szolgáltató. A Reptérsofőr, amennyiben az eseti megrendelésben pontos úti cél és vállalt érkezési időpont került feltűntetésre és az a reptérsofőrnek felróható okból nem került betartásra melynek folyományaként a Megrendelőnek a késésből fakadóan kára keletkezett, úgy azt a Reptérsofőr a bérleti díj mértékéig megtéríti. Felelősséget a Reptérsofőr abban az esetekben nem vállal az érkezési időpontra, ha az a Reptérsofőr felelősségi körén kívül eső okból következik be, valamint közúti ellenőrzések és közúti baleset illetve a balesetnél történt segítségnyújtás). A szolgáltató a sofőr részére kiadott időn túl maximum 5 perc várakozásra biztosított, egyéb esetben a honlapon található díjszabásban feltüntetett várakozási díjakat számítjuk fel. A repülőtérre való rendelés esetén az esetleges járat késések miatt a teljesen pontos kiállási időt nem tudjuk garantálni.
 6. A Reptérsofőr által közvetített partner kijelenti, hogy a szolgáltatás során neki felróható okból keletkezett károk fedezésére biztosítással rendelkezik, továbbá a Megrendelőt a bérlet során balesetbiztosítás révén védi a baleset során okozott személyi károkkal kapcsolatban, így a Megrendelő a bérlet során balesetbiztosítással rendelkezik mely pontos paramétereit weblapunkon megismerheti. A Megrendelő vagyontárgyaiban a Reptérsofőrnek felróható okból keletkezett károkat 50.000.- Forint összeghatárig megtéríti, amennyiben ennél értékesebb vagyontárgyakat kíván szállítani, úgy azt a megrendelés során jeleznie kell a reptérsofőr számára.
 7. A Reptérsofőr a megrendelést abban az esetben nem vállalja, illetve attól az erre utaló tényekről való tudomásszerzés esetén elállhat, ha az hatályos jogszabályokba ütközik és a vagyonbiztonságot, környezetét veszélyezteti. Amennyiben az adatközlés során téves, hamis adatok és információk kerültek megadásra vagy bizonyos a jelen feltételek során meghatározott információk elhallgatásra kerültek, vagy olyan információk kerültek elhallgatásra melyek alapvetően befolyásolják a jármű bérlet paramétereit, biztonságát, úgy a Reptérsofőr az eseti megrendeléstől elállhat. Mind ezek mellett a Reptérsofőr csak a visszaigazolt megrendelések teljesítéséért vállal felelősséget a 2. és 3. pont szerint.
 8. A Reptérsofőr a szolgáltatás teljesítését következő esetekben megtagadhatja: fertőző beteg szállítása, ittas valamint kábítószer hatása alatt álló személyek szállítása, veszélyes anyag szállítása, illetve minden egyéb esetben mely a sofőr személyi valamint vagyonbiztonságát veszélyezteti.
 9. Gyermekek szállítását csak a Közlekedés Rendészeti Szabályok betartásával szállítunk, természetesen a különböző generációk részére biztosítunk gyermekülést, vagy magasítót is, viszont ezek a kiegészítők csak akkor kerülnek beszerelésre, ha a Megrendelő közli, ezért kérjük, hogy a megrendeléskor jelezzék a gyermekek számát és életkorát.
 10. Élő állat szállítása minden esetben csak előzetes megbeszélés után történik. Az állat kizárólag a sofőr biztonsága érdekében kizárólag csak utazódobozban utazhat, nagyobb állat esetében szájkosár szükséges.
 11. A felek között az eseti megrendelés alapján a szerződés minden esetben egy alkalomra jön létre. Amennyiben a sofőr a helyszíni szemle után nem vállalja a szállítást a fent nevezett kizáró okok miatt attól eláll, úgy a Megrendelő a Reptérsofőr részére a visszaigazolásban rögzített bérleti díj 50 % – át bánatpénz címen megfizetni köteles a helyszínen.
 12. A szolgáltatás díját minden esetben a sofőrnél az út végén, a célállomásnál, nyugta ellenében, egy összegben, forintban vagy euróban tudja kiegyenlíteni.
 13. Euróval történő fizetési szándékát előre szíveskedjen jelezni, ellenkező esetben az esetlegesen visszajáró összeget csak Forintban tudjuk átadni Önnek. Ebben az esetben az MNB aktuális árfolyam értékének a 95%-án számítjuk a valutát! ÁFÁS számla igényt legyen kedves előre jelezni, mert utólag már nem áll módunkban számlát kiállítani!
 14. A szolgáltatás teljesítése után a felek közti szerződés megszűnik. Jelen megállapodásra és az ahhoz kapcsolódó eseti megrendelésre és annak teljesítésére, abból származó jogviták rendezésére a Reptérsofőr székhelye szerinti illetékes bíróság és a Magyarországon hatályos törvények rendelkeznek illetékességgel és hatállyal.
 15. A Litus Transfer Kft., mint közvetítő, vállalja, hogy amennyiben TAXI személyszállító járművet biztosít a Megrendelő részére, a járműben használt TAXAMÉTER által mért tarifa díját, minden esetben vállalja, illetve FIZETI, az összeg mértékétől függetlenül. A Megrendelő számláját a Litus Transfer kft. a megrendelési megállapodás szerint állítja ki.
 16. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja 2014.12.01., amely visszavonásig érvényes.

  www.reptersofor.hu

msg Kérdése van?

Rólunk

Társaságunk 2014-ben alakult, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a reptérre való kijutást és hazajutást. Segítőkész sofőrjeink több éves balesetmentes vezetési rutinnal rendelkeznek.

Reptéri transzfer mellett sofőrszolgáltatást is vállalunk, autóinkkal gyorsan, biztonságosan elérhet az ország bármelyik pontjára. Szolgáltatásainkkal éjjel-nappal állunk rendelkezésére.

Lépjen kapcsolatba velünk most »

Keresés az oldalon és a Google-n

Elérhetőségeink